A 2015/2016. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztató

letölthető szórólap
letölthető tájékoztató

Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
Telefonszám: 256-1673 Fax: 257-0032
E-mail titkarsag.bekesy@gmail.com Honlap www.bekesy-iskola.hu

Igazgató: dr Szatmáriné Vidovszky Éva igazgato.bekesy@gmail.com
Igazgatóhelyettes: Mánné György Ágnes m.gy.agnes@gmail.com
Szakmai igazgatóhelyettes: dr. Nagyné Walzer Mária szakma.bekesy@gmail.com

 

 

A 2015/2016. tanévben induló osztályok:

ÁGAZAT: kereskedelem, ügyvitel, közgazdaság

SZAKMACSOPORT:
17. kereskedelem - marketing és üzleti adminisztráció
16. ügyvitel
15. közgazdaság

KÉPZÉSI FORMA: érettségire felkészítő és szakmacsoportos alapozást folytató nappali rendszerű
Az érettségi vizsga után jelenlegi jogszabályok szerint
- az ügyvitel ágazaton irodai asszisztens, illetve ügyviteli titkár;
- a kereskedelmi ágazaton kereskedő, logisztikai ügyintéző és postai üzleti ügyintéző szakképzést;
- a közgazdaság ágazaton  pénzügyi termékértékesítő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, valamint vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző szakképesítést lehet szerezni.

KÉPZÉSI IDő: 4 év

FELVEHETő LÉTSZÁM: 120

KÓD: 01 4 éves képzés, ügyviteli ágazat 1 osztály
KÓD: 02 4 éves képzés, kereskedelmi ágazat 2 osztály
KÓD: 03 4 éves képzés, közgazdaság ágazat 1 osztály

Szükséges iskolai végzettség: 8 általános
Alkalmassági követelmény: nincs A 9-12. évfolyamon az általános műveltséget adó és érettségire felkészítő oktatás mellett elméleti és gyakorlati szakmai előkészítő órákon biztosítjuk tanulóinknak a gazdasági és vállalkozási ismeretek, a marketing elsajátításához szükséges alapozó képzést. Az érettségi vizsga után jelenlegi jogszabályok szerint az ügyvitel ágazaton irodai asszisztens, illetve ügyviteli titkár, a kereskedelmi ágazaton kereskedő, illetve logisztikai ügyintéző és postai üzleti ügyintéző szakképzést lehet szerezni.
Az oktatott idegen nyelv az angol vagy a német. Iskolánkban az angol és a német nyelvet a tanórákon bontott csoportokban tanulják tanulóink.
Emelt szintű érettségire való felkészítés a kötelező, illetve az informatika és a szakmacsoportos alapozó érettségi tárgyakból. Minden érdeklődőt szeretettel várunk pályaválasztási „Nyitott Kapuk" rendezvényünkre 2014. november 4-6. és 2014. december 2-4. között.
Ezeken a napokon a tanulóknak és szüleiknek 8.00-14.00 között szervezett formában tájékoztatást adunk az iskolában folyó képzésről, az iskolai életről, bemutatjuk az iskolát, és kijelölt órákat is lehet látogatni. 14.00-17.00 között egyéni tájékoztatást adnak az ügyeletes vezetők.
Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja: 2014.12.08. hétfő 17:00

 

A FELVÉTEL MÓDJA

A felvétel a központi írásbeli felvételi eredménye és a hozott pontok alapján történik: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei számítanak az érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, a tanult idegen nyelv és informatika.
Részképesség zavarral élő tanulók esetében – ha valamelyik tárgyból nincs általános iskolai érdemjegye - az összes pontszámot arányosan számítjuk ki.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és 8. osztály félévi összes osztályzat mellett a magatartás osztályzatokat is.

 

Érvek a Békésy mellett:

• korszerű gazdálkodási ismeretek oktatása, pénzügyi oktató program
• emelt szintű érettségire való felkészítés
• jó alapok a szakma tanuláshoz
• jó alapok a továbbtanuláshoz
•korszerűen felszerelt tantermek és tanirodák
• több, mint 200 számítógép ökoiskola 2011-től
• jó megközelíthetőség
• tágas, világos iskola
• többféle sportolási lehetőség
• stabil, jól képzett tantestület
Lap tetejére


Békésy György Szakközépiskola
1174 Budapest, Széchenyi utca 9-11 / Tel:  256-1673 Fax: 257-0032 / E-Mail: titkarsag.bekesy@gmail.com
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum OM Azonosítója: 203061