A 2014/2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztató

letölthető tájékoztató

 

 


Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
OM azonosító 035414 telephely kódja 001, tanulmányi terület kódja 01
Telefonszám: 256-1673 Fax: 257-0032
E-mail bekesy@bekesy-bp.sulinet.hu Honlap www.bekesy-bp.sulinet.hu

Igazgató: dr Szatmáriné Vidovszky Éva szatmari@bekesy-bp.sulinet.hu
Igazgatóhelyettes: Kasparek Éva kasparek@bekesy-bp.sulinet.hu
Szakmai igazgatóhelyettes: dr. Nagyné Walzer Mária walzerm@bekesy-bp.sulinet.hu

 

A 2014/2015. tanévben induló osztályok:


ÁGAZAT: kereskedelem, ügyvitel

SZAKMACSOPORT:
17. kereskedelem - marketing és üzleti adminisztráció
16 ügyvitel

KÉPZÉSI FORMA: érettségire felkészítő és szakmacsoportos alapozást folytató nappali rendszerű

KÉPZÉSI IDŐ: 4 év

FELVEHETŐ LÉTSZÁM: 120

KÓD: 01 NORMÁL, 4 éves képzés, ügyviteli ágazat 1 osztály
KÓD: 02 NORMÁL, 4 éves képzés, kereskedelmi ágazat 3 osztály

Szükséges iskolai végzettség: 8 általános
Alkalmassági követelmény: nincs A 9-12. évfolyamon az általános műveltséget adó és érettségire felkészítő oktatás mellett elméleti és gyakorlati szakmai előkészítő órákon biztosítjuk tanulóinknak a gazdasági és vállalkozási ismeretek, a marketing elsajátításához szükséges alapozó képzést. Az érettségi vizsga után jelenlegi jogszabályok szerint az ügyvitel ágazaton irodai asszisztens, illetve ügyviteli titkár, a kereskedelmi ágazaton kereskedő, illetve logisztikai ügyintéző és postai üzleti ügyintéző szakképzést lehet szerezni.
Az oktatott idegen nyelv az angol vagy a német. Iskolánkban az angol és a német nyelvet a tanórákon bontott csoportokban tanulják tanulóink.
Emelt szintű érettségire való felkészítés a kötelező, illetve az informatika és a szakmacsoportos alapozó érettségi tárgyakból. Minden érdeklődőt szeretettel várunk pályaválasztási „Nyitott Kapuk" rendezvényünkre 2013. november 5-6. és 2014. január 11-12. között.
Ezeken a napokon a tanulóknak és szüleiknek 8.00-14.00 között szervezett formában tájékoztatást adunk az iskolában folyó képzésről, az iskolai életről, bemutatjuk az iskolát, és kijelölt órákat is lehet látogatni. 14.00-17.00 között egyéni tájékoztatást adnak az ügyeletes vezetők.
Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja: 2013.12.12. csütörtök 17:00

 

A FELVÉTEL MÓDJA

A felvétel a központi írásbeli felévteli eredménye és a hozott pontok alapján történik: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei számítanak az érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy válaszott természettudományi tantárgy.
Részképesség zavarral élő tanulók esetében – ha valamelyik tárgyból nincs általános iskolai érdemjegye - az összes pontszámot arányosan számítjuk ki.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 7. év végi és 8. osztály félévi összes osztályzat mellett a magatartás osztályzatokat is.

 

Érvek a Békésy mellett:

• korszerű gazdálkodási ismeretek oktatása, pénzügyi oktató program
• emelt szintű érettségire való felkészítés
• jó alapok a szakma tanuláshoz
• jó alapok a továbbtanuláshoz
•korszerűen felszerelt tantermek és tanirodák
• több, mint 200 számítógép
• jó megközelíthetőség
• tágas, világos iskola
• többféle sportolási lehetőség
• stabil, jól képzett tantestület